"Świat po kryzysie"

"Koniec rozpasanej konsumpcji, wysokich zarobków, wąskich specjalizacji, etatów. I związków - twierdzi prof. Andrzej K. Koźmiński, polski guru zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego." Tak rozpoczyna się druga część...

"World after the crisis"

"The end of the unbound consumption, high earnings, narrow specialization, vacancies and trade unions - according to prof. Andrzej K. Koźmiński, the Polish management guru of Kozminski University." This is how the second part of...

Wielki sukces Marty Galińskiej studentki III roku prawa!

Pani Marta Galińska zajęła III miejsce w konkursie na najlepszą pracę w zakresie prawa prasowego organizowanym przez miesięcznik Edukacja Prawnicza. Sukces jest tym większy, że I i II miejsce zajęli aplikanci! Serdecznie...

DOROCZNE WIELKIE ŚWIĘTO SZKOŁY

29 maja 2009 na naszej uczelni odbyły się DNI SZKOŁY, DNI SPORTU - święto integrujące całą społeczność Akademii Koźmińskiego. Jak co roku w programie pikniku znalazły się liczne turnieje, rozgrywki i pokazy sportowe, a także...

Sukces naszej studentki prawa!

Pani Marta Galińska, studentka trzeciego roku prawa w ALK, zajęła III miejsce w konkursie na najlepszą pracę w zakresie prawa prasowego organizowanym przez miesięcznik "Edukacja Prawnicza". Sukces jest tym większy że I i II...

Yearly Celebration - UNIVERSITY DAYS

on 29 May 2009 Kozminski University hosted a University Days, Sports Days event - a celebration meant to integrate the entire Kozminski University community. As in previous years the program of this event included a number of...

Success of our law student!

Marta Galińska, a 3rd year law student of Kozminski University, ranked 3rd in the competition for the best paper in the field of press law organized by the "Edukacja Prawnicza" monthly magazine. The success is even more valuable...

Wyświetla nowości od 3032 do 3038 ze wszystkich 3270