DISTINCTION FOR THE MANAGEMENT PROGRAM AT KOZMINSKI UNIVERSITY!

On the 6 October 2010 Kozminski University for the second time recieved a distinction from the National Acreditation Committee for our program in Management.

An Oscar from the Minister for our University.

The Rector, Prof. Andrzej K. Koźmiński received a symbolic Oscar statue from the Minister of Science and Higher Education, Prof. Barbara Kudrycka for taking the 30th place in the global "Financial Times" ranking of master...

Pierwsze spotkanie uczestników II edycji prawniczego seminarium doktoranckiego

odbyło się w dniu 16 października 2010 r. w sali Senatu ALK. W ramach tegorocznej edycji naszego seminarium zapewniliśmy opiekę naukową profesorów i doktorów habilitowanych dla grupy aż 75 uczestników, podejmujących wyzwanie...

Nagroda Rektora ALK dla prof. ALK dra hab. Tadeusza Wiśniewskiego

Z radością informujemy, że za publikację pt. "Przebieg procesu cywilnego" Kierownik Katedry Procedury Cywilnej i Prawa Własności Intelektualnej Kolegium Prawa, prof. ALK dr hab. Tadeusz Wiśniewski został uhonorowany nagrodą...

MARKETING INTERNETOWY

Zapraszamy na nowe studia podyplomowe MARKETING INTERNETOWY.

Oskar Minister Barbary Kudryckiej dla naszej Akademii

Rektor, prof. Andrzej K. Koźmiński otrzymał statuetkę Oskara od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej za zajęcie 30. miejsca w światowym rankingu studiów magisterskich z zarządzania, opublikowanym przez...

Kategoria 1 dla ALK

1 października 2010 r. w wyniku oceny parametrycznej działania jednostek naukowych w latach 2005-2009, dokonanej przez Radę Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała kategorię 1.

Wyświetla nowości od 3067 do 3073 ze wszystkich 3493