Zwycięstwo ALK w rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej"!

Akademia Leona Koźmińskiego po raz jedenasty znalazła się na PIERWSZYM MIEJSCU w rankingu dziennika "Rzeczpospolita" i magazynu edukacyjnego "Perspektywy" w kategorii niepublicznych uczelni akademickich. W kategorii uczelni...

MBA Koźmińskiego liderem rankingu Home & Market

Pierwsze miejsce dla programu Executive MBA, a drugie - dla programu European MBA, prowadzonych przez naszą uczelnię, przypadło w Rankingu Studiów MBA, ogłoszonym 11 maja 2010 r. przez miesięcznik Home&Market.

W rankingu "WPROST" i "?dlaczego" - ALK na PIERWSZYM MIEJSCU w Polsce!

We wspólnym rankingu szkół wyższych, przygotowanym przez tygodnik "Wprost" i magazyn studencki "?dlaczego", Akademia Leona Koźmińskiego zajęła PIERWSZE MIEJSCE wśród niepublicznych uczelni biznesowych. Kryteriami oceny była...

MBA Koźmińskiego liderem rankingu Home & Market

Pierwsze miejsce dla programu Executive MBA, a drugie - dla programu European MBA, prowadzonych przez naszą uczelnię, przypadło w Rankingu Studiów MBA, ogłoszonym 11 maja 2010 r. przez miesięcznik Home&Market

Akademia Koźmińskiego otrzymała tytuł "GPW Edu Partner Dobre Praktyki"

Tytuł przyznaje Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych, mając na względzie dorobek i zaangażowanie instytucji w działania na rzecz ładu korporacyjnego. Dr Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu GPW, w liście skierowanym do Rektora...

Kozminski University received the title of a "GPW Edu Partner Good Practices".

The title is awarded by the board of the Warsaw Stock Exchange, with consideration of achievements and engagement of an organization into the activities for improvement of corporate governance.Ludwik Sobolewski PhD, Chairman of...

Kozminski University in the FIRST PLACE of another national ranking.

In the mutual ranking of "WPROST" and "?dlaczego" magazines Kozminski University ranked FIRST among non-public business schools. Criteria for the ranking included quality of services, alumni career opportunities and faculty...

Wyświetla nowości od 3130 do 3136 ze wszystkich 3495