"Przekształcenia własnościowe szpitali - szanse i bariery"

Uczestnicy konferencji, która odbyła się 20 kwietnia 2007 na naszej uczelni, poznali przykłady prywatyzacji szpitali z wielu państw Europy. Najżywsza dyskusja dotyczyła jednak sytuacji w naszym kraju. Obecni na konferencji...

„Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Znaczenie dla Polski”.

Konferencja odbyła się w dniu 19 kwietnia br. z inicjatywy Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa WSPiZ im. L. Koźmińskiego oraz Katedry Prawa Europejskiego SGH.

„Konwencja z Prüm – eksperyment prawotwórczy w Unii Europejskiej”

Konferencja odbyła się 20 kwietnia br. Zorganizowana została przez Kolegium Prawa WSPiZ im. L. Koźmińskiego i Instytut Nauk Prawnych PAN. Dotyczyła problemów prawnych związanych z Konwencją w sprawie intensywniejszej współpracy...

KOŹMIŃSKI po raz siódmy najlepszy wśród uczelni niepublicznych w rankingu „Rzeczpospolitej” i miesięcznika „Perspektywy”.

Wyniki rankingu zostały ogłoszone 19 kwietnia 2007 r. W konkurencji niepubliczne uczelnie magisterskie zajęliśmy po raz kolejny pierwsze miejsce, zaś wśród wszystkich polskich uczelni akademickich - miejsce 41, awansując o 11...

”W jaki sposób odbudować akceptację społeczną dla przeszczepiania narządów?”

- zastanawiali się uczestnicy panelu, zorganizowanego 16 kwietnia 2007 r. na uczelni Koźmińskiego. Dyskusję zakończyło otwarcie wystawy prac studentów Szkoły Mistrzów Reklamy przy WSPiZ, którzy wspólnie ze studentami The...

Koźmiński jak zwykle… najlepszy

– informuje Magazyn Ekonomiczny Home&Market, ogłaszając wyniki Rankingu Prywatnych Wyższych Szkół Biznesu 2007. Szkoły były oceniane ze względu na poziom edukacji, rozwój studentów i kadrę naukową. Na 110 punktów możliwych do...

Wykład prof. dr. hab. Krzysztofa Skubiszewskiego nt. „Podstawy stosunków niepodległej Polski ze zjednoczonymi Niemcami”

27 marca 2007 r. gościł na naszej uczelni prof. dr hab. Krzysztof Skubiszewski, minister spraw zagranicznych w latach 1989-1993. Spotkanie zostało zorganizowane przez Niezależny Instytut Prawa Międzynarodowego i Europejskiego,...

Wyświetla nowości od 3207 do 3213 ze wszystkich 3265