Socjologia w KOŹMIŃSKIM na poziomie magisterskim

Z przyjemnością informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Państwową Komisję Akredytacyjną, wydał decyzję nadającą naszej uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego...

Wyruszyli!

6.04.2008 r. o godzinie 22.00, 10 najlepszych studentów prawa wyruszyło na wyprawę edukacyjną do Parlamentu Europejskiego i Trybunału Sprawiedliwości pod opieką Pani mgr Anny Pudło.

Spotkanie absolwentów uczelni Koźmińskiego

Z okazji 15-lecia uczelni Koźmińskiego 13 marca 2008 roku odbył się zjazd absolwentów. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki konkursu „Orły Sukcesu” 2007 i otwarto Galerię Chwały Polskiej Ekonomii. Po zdmuchnięciu świeczek na...

Nadanie charakteru prawnego Karcie Praw Podstawowych na mocy Traktatu z Lizbony. Znaczenie dla umocnienia ochrony jednostki w UE

W dniu 14 marca br w gmachu Trybunału Konstytucyjnego odbyła się konferencja pt: „Nadanie charakteru prawnego Karcie Praw Podstawowych na mocy Traktatu z Lizbony. Znaczenie dla umocnienia ochrony jednostki w UE”. Konferencja...

Uczelnia Koźmińskiego pełnoprawnym członkiem ELFA "the European Law Faculties Association"

1 marca 2008 Walne Zgromadzenie ELFA w Hamburgu podjęło uchwałę o przyznaniu naszej uczelni pełnego członkostwa. ELFA, założone w 1995 r., grupuje przeszło 160 europejskich wydziałów prawa. Jest członkiem IALS * International...

Ruszyła I edycja studiów podyplomowych organizowanych we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

15 marca 2008 r., Pani Prorektor ds. Studiów Prawniczych prof. dr hab. Jolanta Jabłońska – Bonca uroczyście otworzyła pierwszą edycję studiów podyplomowych organizowanych we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych...

Kozminski University awarded rights to grant the Ph.D. degree in Economics

We are proud to announce that Kozminski University has been awarded the rights to grant the Ph.D. degree in Economics.

Wyświetla nowości od 3375 do 3381 ze wszystkich 3495