Kozminski University became a full member of the European Law Faculties Association (ELFA)

On 1st March 2008 Kozminski University was awarded a full membership in ELFA. The European Law Faculties Association, established in Belgium in 1995, has now more than 160 members. It is a member of IALS - International...

UPRAWNIENIA DOKTORSKIE W DYSCYPLINIE EKONOMIA

Z wielką dumą i przyjemnością informujemy, że 25 lutego 2008 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego uprawnień do nadawania...

LKAEM is a full individual member of the European University Association

On January 25th the Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management became a full individual member of the European University Association. EUA represents the academic society and the conferences of rectors from...

Uczelnia Koźmińskiego pełnoprawnym członkiem European University Association

25 stycznia 2008 roku Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego została, jako jedyna polska uczelnia niepubliczna, pełnoprawnym, indywidualnym członkiem European University Association. Stowarzyszenie...

Śniadanie naukowe: "Ochrona danych osobowych w strefie Schengen"

Jak znaleźć złoty środek między prywatnością jednostki, której prawo gwarantuje ochronę danych osobowych, a bezpieczeństwem społeczeństwa, na potrzeby którego powstają międzynarodowe systemy informacyjne - zastanawiali się...

Śniadanie naukowe: "Ochrona danych osobowych w strefie Schengen"

Jak znaleźć złoty środek między prywatnością jednostki, której prawo gwarantuje ochronę danych osobowych, a bezpieczeństwem społeczeństwa, na potrzeby którego powstają międzynarodowe systemy informacyjne - zastanawiali się...

Współpraca z Krajową Radą Radców Prawnych

23 stycznia 2008 roku Rektor naszej uczelni prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński oraz Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych mec. Maciej Bobrowicz podpisali List Intencyjny. List stanowi deklarację współpracy szkoleniowej w...

Wyświetla nowości od 3382 do 3388 ze wszystkich 3495