Business Superbrand 2007 Title for LKAEM

The Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management has been recognized as one of the strongest and best brands present on the Polish market and has been awarded the prestigious title of ‘Business Superbrand 2007’....

Tytuł Business Superbrand 2007 dla naszej uczelni

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego została uznana za jedną z najmocniejszych marek, wśród firm działających w sektorze biznesowym na polskim rynku. Taką decyzję podjęła Rada Marek pierwszej...

Umowa o współpracy z Legią Warszawa

30 października 2007 uroczyście podpisana została umowa o współpracy pomiędzy naszą uczelnią a sekcją siatkówki klubu Legia Warszawa. Na podstawie umowy najlepsi zawodnicy Legii będą mogli studiować na preferencyjnych warunkach w...

ELSA International Presidents' Meeting

25 sierpnia 2007 roku w Sali Senatu Uczelni Koźmińskiego odbyły się warsztaty w ramach ELSA International Presidents' Meeting. Prezesi krajowych oddziałów ELSA z całego świata mieli okazje zapoznać się z działalnością Kolegium...

Inauguracja roku akademickiego

5 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2007/2008. Naukę rozpoczęło ponad 6000 osób na studiach wyższych i 2000 na podyplomowych. W swoim przemówieniu Rektor, prof. Andrzej Koźmiński wyjaśnił, w jaki...

Tylko w Koźmińskim unikalne seminarium "Program spraw precedensowych"

Serdecznie zapraszamy na unikalne seminarium oparte na metodzie case study prowadzone przez prawników z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Na każdych zajęciach omawiana będzie jedna z głośnych spraw sądowych prowadzonych przez...

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. Witolda Kieżuna

Prof. dr hab. Witold Kieżun, prakseolog i teoretyk zarządzania, wykładowca naszej uczelni, otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe 2007, w kategorii badań na rzecz rozwoju...

Wyświetla nowości od 3396 do 3402 ze wszystkich 3495