Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Faszczy

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w...

Kozminski University has been awarded the BSIS certification showing the impact of institutions on the socio-economic environment. Already 50 universities from 17 countries have received this distinction. Among them - as the only one from Poland - is KU.

For 17 years Koźmiński has been organizing the Ranking of Responsible Companies, whose author and scientific supervisor is Professor Bolesław Rok. The University is building a real ecosystem of positive influence around this...

Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała certyfikację Business School Impact System (BSIS), pokazującą realny wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne. Nasza uczelnia, jako jedyna z Polski, znalazła się wśród wyróżnionych 50 szkół wyższych z 17 krajów.

Od 17 lat organizujemy Ranking Odpowiedzialnych Firm, którego autorem i opiekunem naukowym jest prof. Bolesław Rok. Uczelnia buduje wokół tego przedsięwzięcia prawdziwy ekosystem pozytywnego wpływu z udziałem liderów wyróżnionych...

Candidates, who submit their application online (available online), pay the admission fee and provide us with all required documents until 30.06.2020, will be granted a discount of PLN 500 for postgraduate studies or PLN 1000 for our EMBA program.

While filling in the form, a special code „EARLYBIRD” has to be used.The discount can be combined with a discount for KU graduates or a one-off payment discount.Please visit our website and check our offer.MBAPostgraduate...

Dzień otwarty online dla kandydatów na studia podyplomowe Zarządzanie projektami w badaniach klinicznych: spotkanie połączone z zajęciami merytorycznymi.

Tematem spotkania będzie COVID-19 - zarządzanie zmianą w czasie kryzysu. Wyzwania badań klinicznych. Studia ZPBK to wspaniała  okazja dla osób posiadających doświadczenie w pracy w branży badań klinicznych i chcących...

Webinar on the Master in Finance and Accounting Program

Coordinators of the Master in Finance & Accounting program are organizing a series of webinars aimed at answering the questions of the prospective students regarding the contents of the program. You can also find...

Nasza Akademia oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych organizują ogólnopolski konkurs Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Jego celem jest wzrost zainteresowania CSR oraz ładem korporacyjnym wśród studentów i absolwentów uczelni.

Verba Veritatis to prestiżowy, ogólnopolski konkurs, którego celem jest podnoszenie wśród młodych ludzi, studentów i  absolwentów uczelni w Polsce, zainteresowania ważnymi zagadnieniami, jakimi są etyka i społeczna...

Wyświetla nowości od 36 do 42 ze wszystkich 3493