KU won the LUMEN 2017 award for the best managed projects implemented in Polish universities - in the category "Cooperation - shaping relations with the university's stakeholders: students, employers, scientific partners and the local community".

The award winning project is the "International Networking Staff Week", implemented by the International Relations Office of KU. The International Networking Staff Week is a traditional, annual meeting of academic...

ALK zwyciężyła w konkursie LUMEN 2017 na najlepiej zarządzane projekty realizowane w polskich uczelniach - w kategorii "Współpraca - kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną”.

Nagrodzony projekt to „International Networking Staff Week”, realizowany przez Biuro Współpracy z Zagranicą ALK. International Networking Staff Week jest tradycyjnym, odbywającym się corocznie w naszej Akademii spotkaniem...

Spotkanie "Siła zaufania w świecie nieufności"

Siła zaufania w świecie nieufności: O ekonomicznym wymiarze neurohormonów regulujących postępowanie ludzi. Nikolay Kirov i Sebastian Kotow zapraszają na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie dla Absolwentów i...

Nikt mi nie mówił, że będę musiał sprzedawać – współczesne wyzwania w sprzedaży usług profesjonalnych dla biznesu.

według metody Dynamicznie rozwijająca się sytuacja na rynku usług profesjonalnych coraz częściej wymaga od specjalistów – prawników, konsultantów, inżynierów, doradców, analityków – wchodzenia w rolę sprzedawcy. Czy jest to...

Spotkanie z Jakubem B.Bączkiem

MENTALPOWER – UMYSŁ JAK SPADOCHRON   efektywność osobista motywacja na wyniki praca z emocjami i nawykami Termin: 23.05.2017 (wtorek) Godziny: 18:00 Networking prowadzony przez Grzegorza Turniaka    ...

Styl Myślenia Managera - FRIS

Neurowspółpraca w życiu i w pracy - czyli jakimi metodami podnosić efektywność własną i zespołu? Spotkanie w oparciu o metodologię FRIS®, style myślenia i działania oraz wyniki projektu badawczego Styl Myślenia Managera -...

Invitation to participate in RISEBA International Week and ASBBMC Conference 2017 (Riga, Latvia)

Dear Colleagues, It is our pleasure to invite you to Riga to participate in RISEBA International Week 2017 “Sustainable Organisations: Creating and Managing in Turbulent Business Environment”, which will take place at RISEBA...

Wyświetla nowości od 36 do 42 ze wszystkich 157